608204724
81-372 Gdynia, ul. Świętojańska 32/3
biuro@avis.gdynia.pl

Nadzór nad najmem

Obsługa najmu to usługa polega na wyręczeniu właściciela mieszkania we wszelkich czynnościach związanych z jego wynajęciem oraz nadzorem nad przebiegiem umowy najmu.

Świadczymy usługi związane:

poszukiwanie najemcy polegające na prezentacji oferty, umieszczenia ogłoszeń na portalach, internetowych, gazetach branżowych oraz wśród współpracujących biur nieruchomości, przedstawieniu właścicielowi potencjalnych kandydatów na najemców i prowadzeniu negocjacji,

wstępna weryfikacja najemcy Krajowy Rejestr Wynajmujących i Najemców podpisanie umowy najmu przygotowanie projektu umowy według ustaleń stron przekazanie lokalu najemcy wraz ze szczegółowym protokołem zdawczo-odbiorczym i zdjęciami

obsługa rozliczeń pomiędzy właścicielem, najemcą, wspólnotą mieszkaniową lub spółdzielnią, dostawcami mediów,

obsługa techniczna mieszkania w zakresie drobnych napraw i konserwacji, organizowanie prac remontowych i malowania w okresach pomiędzy najmem,

rozliczenie po zakończeniu najmu

Z nami szybko i bezpiecznie wynajmiesz swoją nieruchomość, przekazania wynajmowanego mieszkania w obsługę profesjonalnej firmie to oszczędność czasu i gwarancja dobrej jakości wykonywanych usług.